ads
ads
Fancy Style 1
Fancy Style 2
Fancy Style 3
Fancy Style 4
Fancy Style 5
Fancy Style 6
Fancy Style 7
ads
Fancy Style 8
Fancy Style 9
Fancy Style 10
Fancy Style 11
Fancy Style 12
Fancy Style 13
Fancy Style 14
ads
Fancy Style 15
Fancy Style 16
Fancy Style 17
Fancy Style 18
Fancy Style 19
Fancy Style 20
Fancy Style 21
ads
Fancy Style 22
Fancy Style 23
Fancy Style 24
Fancy Style 25
Fancy Style 26
Fancy Style 27
Fancy Style 28
Fancy Style 29
Fancy Style 30
Fancy Style 31
Fancy Style 32
Fancy Style 33
Fancy Style 34
Fancy Style 35
Fancy Style 36
Fancy Style 37
Fancy Style 38
Fancy style 39
Fancy style 40
Fancy style 41
Fancy style 42
Fancy style 43
Fancy style 44
Fancy style 45
Fancy style 46
Fancy style 47
Bubble
Small caps
Currency
Double Struck
Antrophobia
Invisible Ink
Fraktur
Bold Fraktur
Paranormal
Black bubble
Bold Script
Hand Writing 1
Hand Writing 2
Symbols
Rusify
Bold
Italic
Bold Italic
Monospace
Sorcerer
Special
Blurry
Dirty
Knight
Emoji text
H4k3r
Fairy
Square
Thin
Tiny
Upside down
Black square
Magic
Love
Black bracket
White bracket
Strikethrough
Tilde strikethrough
Slash
Underline
Double underline
Stinky
Bridge above
Bridge bellow
Asterisk bellow
Plus sign bellow
x above bellow
Arrow bellow
ads

ads
.
 
Phông chữ, kí tự đặc biệt tuyệt vời để trang trí văn bản và hình ảnh của bạn trên Facebook, Zalo, Instagram. Theo mặc định, chỉ có số lượng phông chữ rất hạn chế trong Facebook, Instagram của bạn. Nhưng bạn có thể gây ấn tượng với bạn của mình bằng nhiều phông chữ hơn với nhiều ký tự lạ mắt hơn bằng cách sử dụng công cụ này. Chỉ cần nhập văn bản bình thường vào hộp văn bản ở trên và nhận tất cả các loại phông chữ khác nhau bên dưới.
Những kí tự đặc biệt Facebook, Zalo, Instagram sẽ được sao chép chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chỉ cần nhấp vào nút COPY bên phải, cạnh dòng kí tự đặc biệt mong muốn để sao chép nó vào bảng nhớ tạm. Sau đó, bạn có thể dán chúng lên Facebook, Zalo, Instagram hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn ...

Nếu có bất cứ thắc mắc hay ý kiến nào mời bạn để lại cmt vào khung bên dưới, ths!
Giới thiệu | Liên hệ | Điều khoản sử dụng
Copyright © 2019 tantiencnc.com | All Rights Reserved.